Studentenstrijd en Studentenschuld: Hoe de politiek bezuinigd op onze toekomst

Studentenstrijd en Studentenschuld: Hoe de politiek bezuinigd op onze toekomst

Sinds de jaren ’70 is het onderwijs steeds vaker slachtoffer van bezuinigingen en bezuinigingsplannen. Hierdoor is de kwaliteit en toegankelijk alleen maar achteruit gegaan. In de afgelopen vijf jaar zijn er vier bezuinigingsplannen geweest. Drie hiervan zijn deels verhinderd door succesvolle studentenstrijd. Tegen de vierde moeten we nu gaan strijden.

Het vierde plan is namelijk het schuldenstelsel wat Bussemaker wil invoeren in 2015. Als wij dit plan niet stoppen zal de basisbeurs afgeschaft worden. Verder zal er flink bezuinigd worden op de aanvullende beurs. Als compensatie zou 1 miljard worden geherinvesteerd in het onderwijs maar het is niet duidelijk waar het in geïnvesteerd wordt. De student zal hier op korte termijn niets van terug zien en waarschijnlijk op lange termijn ook niet.

Op deze Basta! gaan we kijken hoe de regering al jaren probeert te bezuinigen en wat de daadwerkelijke effecten hiervan zijn. Ook gaan we discussiëren over hoe we het plan kunnen stoppen. Het is eerder meermaals gelukt om bezuinigingen op onderwijs te stoppen en dat kan nu ook.

Wil je in actie komen of wil je meer informatie over het schuldenstelsel, kom dan ook want jou schuld moet niet Bussemaker’s schuld zijn!

De sprekers:
Thomas, betrokken bij de Internationale Socialisten, zal wat gaan vertellen over succesvolle studentenacties in het verleden en wat het huidige leenstelsel nou allemaal inhoud.

Alexander, betrokken bij Kritische Studenten Utrecht, zal zich bezig houden met de kwaliteit van het onderwijs, en welk effect bezuiniging en het Neoliberale systeem hierop uit oefenen.

Als laatste zal Ruud, betrokken bij Ons kritische alternatief (een studentenpartij in Amsterdam) vertellen wat de huidige studentenbewegingen doen, maar vooral wat jij kan doen om bezuinigingen op het onderwijs tegen te gaan. En dit zal ook een vraag zijn waar we wellicht samen uit kunnen komen in de discussie.

Leave a Reply