Stop nuclear power! Abolish poverty!

Stop nuclear power! Abolish poverty!

—> English & German below

Op 24 en 25 maart zal in Den Haag de Nuclear Security Summit plaatsvinden. Tijdens deze twee-daagse bijeenkomst zullen 58 wereldleiders praten over nucleaire ‘veiligheid’. Zoals altijd bij dit soort bijeenkomsten zal het hier enkel gaan over de belangen van de grote machthebbers, en niet over die van de mensen in het algemeen. Net zo als dat gaat bij bijeenkomsten als de G8 en de G20. Zo willen de wereldleiders dat landen die zich niet welwillend opstellen geen kernwapens bezitten, terwijl ze zelf wel over deze wapens beschikken. Ook in Nederland liggen kernkoppen opgeslagen van het Amerikaanse leger.

Via Stop de NSS

kernwapens-470x311

Er zal onder meer gepraat worden over hoe kerncentrales zich kunnen beschermen tegen zogenaamde terroristen. Maar over het feit dat kernenergie en kernwapens altijd een bedreiging vormen, waarvan de kernrampen in Tchernobyl en Fukushima desastreuze voorbeelden zijn, zul je ze niet horen. Dit nucleaire congres is dan ook een farce. Het gaat over schijnveiligheid, want voor een echt veilige wereld zal elke staat zijn kernwapens en kerncentrales moeten opgeven en overgaan op een echt duurzame manier van energie.

NoNukes

Om het in totaal slechts 12 uur durende overleg te faciliteren wordt Den Haag omgetoverd tot een militaire vesting. 13.000 agenten, 3.000 marechaussee en 4.000 militairen worden ingezet om zo Den Haag in hun greep te houden. Dit kost de gemeenschap ruim 200 miljoen euro terwijl er steeds meer mensen ontslagen worden in onder andere de zorg, en de voedselbanken steeds meer klanten krijgen.

Het overleg van de wereldleiders kost meer dan dat er in Den Haag op cultuur en buurthuizen is bezuinigd, waar nu juist de mensen aan de onderkant van de samenleving het slachtoffer van zijn. Hier wordt geen seconde bij stil gestaan en alles moet wijken voor de machthebbers die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor de armoede in vele delen van de wereld.

naamloos

Daarom zal op zondag 23 maart, de dag voor het congres, een demonstratie plaatsvinden in Den Haag onder het motto: “Stop nuclear power! Abolish poverty!” Om duidelijk te maken dat het in de wereld moet gaan om mensen en niet om winst en macht en dat kernenergie en kernwapens onveilig zijn. Sluit je aan met je (actie)groep, je vrienden en familie. Neem spandoeken en protestborden mee en wees creatief.

Verzamelen: 14:00, Hobbemaplein Den Haag

Kijk ook op de website en nodig je vrienden uit via het Facebook evenement!

N.B. Voor wie liever meedoet met een fietsactie dan een demonstratie, op dezelfde dag is er ook “Bike around the bomb”, georganiseerd door de Nederlandse studentenvereniging van Global Zero.

English translation: 

23-03-2014 Demonstration: “Stop nuclear power! Abolish poverty!”

On March 24-25, the Nuclear Security Summit will take place in The Hague. During this two day meeting, 58 world leaders will discuss nuclear “security”. As is always the case with such high-level meetings, it will only be about the interests of the most powerful people, and not about citizens in general- just like at the meetings of the G8 and G20.

The world leaders don’t want countries that are uncooperative to possess nuclear capabilities, while they themselves have nuclear weapons. American nuclear warheads are even being stored here in the Netherlands. Ideas about how nuclear power plants can protect themselves against so-called terrorism will also be discussed. Unfortunately, you will not hear them talking about the fact that nuclear energy and nuclear weapons always pose a threat, a fact made painfully clear by the nuclear disasters in Chernobyl and Fukushima. This nuclear congress is therefore also a farce. This is about a false sense of security, because a truly safe world would require every state to give up its nuclear weapons, close its nuclear power plants and switch over to a sustainable energy source.

In order to facilitate a discussion which will only last 12 hours in total, The Hague will be transformed into a military installation. 13,000 police officers, 3000 military police, and 4000 soldiers will be put in
place to keep The Hague in their hands. This will cost the community 200 million euros while more and more people are losing their jobs, healthcare is being cut, and the food banks are receiving more clients. This meeting of world leaders will cost more than the total amount cut from culture and community centers in The Hague, with people on the bottom of society being the biggest victims of these cuts. Not one moment of thought has been given to these facts, and everyone must simply move aside for the powerful leaders who are responsible for the poverty in many parts of the world.

Therefore, a demonstration will take place in The Hague on March 23, the day before the congress, under the motto: Stop nuclear power! Abolish poverty! Let’s make it clear that the world should revolve around people and not profit and power, and that safety cannot be created with nuclear energy and nuclear weapons. Join us with your (action) group, your friends, and family. Bring banners and protest signs and be creative.

Url: http://www.stopdenss.nl/
E-mail: info@stopdenss.nl
———————————————-

German translation

23-03-2014 Demonstration: “Stop nuclear power! Abolish poverty!”

Am 24 und 25 März findet in Den Haag der National Security Summit statt. Während der Veranstaltung werden führende Politiker aus 58 Ländern zusammenkommen, um über nukleare “Sicherheit” zu sprechen. So wie immer bei diesen Treffen geht es dabei hauptsächlich um die Interessen der großen Machthaber und nicht um den kleinen Mensch, genauso wie bei den Treffen von G8 und G20.

So wollen die Machthaber, dass Länder, die ihnen nicht wohlwollend gesonnen sind, keine Atomwaffen besitzen, obwohl sie selbst über diese Waffen verfügen. Auch in den Niederlanden lagern Atomsprengköpfe der amerikanischen Streitkräfte. Ebenso wird darüber gesprochen, wie man Kernkraftwerke gegen sogenannte Terroristen schützen kann. Die Tatsache das Kernenergie und Kernwaffen immer eine Gefahr darstellen, wovon Tschernobyl und Fukushima katastrophale Beispiele sind, kommt dabei nicht zur Sprache. Dieser nukleare Kongress ist eine Farce. Es geht dabei um scheinbare Sicherheit, denn für eine echte, sichere Welt müsste jeder Staat seine Kernwaffen und Kernkraftwerke aufgeben und vollständig auf erneuerbare Energien setzen.

Für den insgesamt nur 12 Stunden dauernden Kongress wird Den Haag in eine militärische Festung verwandelt. 13.000 Polizisten, 3.000 Marechaussee und 4.000 Soldaten werden dafür als Sicherheitskräfte in Den Haag eingesetzt. Die Kosten von rund 200 Millionen Euro werden auf die Gesellschaft abgewälzt. Und das bei steigender Arbeitslosigkeit, vielen Entlassungen in der Pflege und länger werdenden Reihen bei den voedselbanken (Tafel). Der Kongress kostet mehr als was in Den Haag für Kultur und Nachbarschaftszentren gekürzt wurde. Gerade letzteres betrifft viele Menschen am unteren Rand der Gesellschaft. Interessieren tut das niemand, alles wird beiseite geschoben für die Machthaber, sie selbst verantwortlich sind für die Armut in so vielen Teilen dieser Welt.

Darum rufen wir euch auf am 23 März, der Tag vor dem Kongress, mit uns in Den Haag zu demonstrieren. Das Motto ist: Stop nuclear power! Abolish poverty! Wir wollen deutlich machen, dass der Mensch zählt und nicht der Gewinn und das Sicherheit nicht durch Kernwaffen und Kernenergie kommt. Schließt euch an mit Initiativen, Freunden und Familie. Nehmt Transparente und Schilder mit, seid kreativ.

Anfang: 14:00, Hobbemaplein Den Haag

Url: http://www.stopdenss.nl/
E-mail: info@stopdenss.nl

Leave a Reply