Stil Protest Nationale Intocht

Stil Protest Nationale Intocht

Actiegroep ‘Kick Out Zwarte Piet’ (KOZP), voorstander van een sinterklaasfeest zonder zwarte piet, roept iedereen op die voor een racismevrij sinterklaasfeest is, om op zaterdag 15 november 2014 vanaf 11.00 uur naar de Markt in Gouda te komen. Hier zullen we met een Stil Protest kenbaar maken dat de racistische karikatuur Zwarte Piet niet thuishoort in een beschaafd land.

Het sinterklaasfeest is geen feest voor alle Nederlanders zo lang het een grote groep Nederlanders discrimineert, marginaliseert en als ondergeschikt wegzet.

De oplossingen die tot nu toe geboden worden, zijn minimaal en laten zien dat men het probleem van racisme in Nederland nog steeds niet serieus neemt. Ieder jaar wordt de pijn van zwarte Nederlanders gebagatelliseerd en laat men de kans liggen om een duurzame oplossing te vinden.

We roepen jou hierbij op om je familie, vrienden en kennissen te mobiliseren voor het Stil Protest tijdens de nationale sinterklaasintocht in Gouda. Het is tijd om onszelf te laten horen. Koloniale denkbeelden horen niet thuis in een moderne en beschaafde samenleving. Raciale en stereotyperende afbeeldingen horen niet in onze winkels of op onze scholen.

Veiligheid:
Het Stil Protest is gebaseerd op de principes van geweldloos verzet. Wij zullen in overleg met de politie de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om het Stil Protest veilig te laten verlopen.

Wij hebben het recht om onze gegronde ongenoegens kenbaar te maken tijdens de sinterklaasintocht. De Nationale Ombudsman oordeelde dat er ruimte dient te zijn voor protest tijdens sinterklaasintochten. Elke aanhouding voor het dragen van een anti-Zwarte Piet T-shirt is onrechtmatig en in strijd met de mensenrechten. Alle gemeenten zijn verplicht zich hieraan te houden.

Hou er rekening mee dat het dragen van een anti-Zwarte Piet T-shirt felle reacties kan uitlokken. Ga niet in op provocaties. Het is belangrijk dat we op een verstandige en vreedzame manier blijven protesteren.

Vervoer:
In de ochtend van 15 november zullen er bussen vertrekken naar Gouda. Wij hebben veel aanmeldingen ontvangen en zullen deze week contact opnemen met de mensen die zich hebben aangemeld. Mensen die zelfstandig naar Gouda reizen, kunnen zich om 11.00 aansluiten bij de groep op het Marktplein in Gouda. De Markt ligt op 7 minuten lopen vanaf station Gouda.

Je kan je nog aanmelden voor de bus via KOzwartepiet@gmail.com.

Leave a Reply