Participatiedemocratie: Vertegenwoordiging of Zelforganisatie?

Participatiedemocratie: Vertegenwoordiging of Zelforganisatie?

Jawel, we mogen weer gaan stemmen! Dus naar de stembussen zullen we gaan, maar hoeveel invloed heb je dan eigenlijk echt?

Sprekers:

  • Chris Schaeffer (kandidaat-Kamerlid SP)
  • Tamira Combrink (gemeenteraadslid GroenLinks Amsterdam)
  • Roos van Os (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen  -SOMO)
  • Peter Storm (Activist)

Wordt beleid niet gewoon bepaald door het grote geld – “1 Euro = 1 Stem” – zoals onlangs weer bleek bij de JSF-Stork Affaire. Op deze Basta! avond kijken we naar de verschillende vormen van burgerparticipatie in onze maatschappij: de stembus, zelforganisatie, burgerinitiatieven, directe acties, wat zijn de mogelijkheden om onze democratie te verdiepen en te versterken van onderaf? En hoe verhoudt buitenparlementair links zich tot een potentieel links kabinet? Deze avond praten politici, specialisten en activisten over de cruciale rol van burgers in tijden van crisis, kom ook en debatteer mee!

Leave a Reply