Oprichting Kritische Studenten Tilburg

Oprichting Kritische Studenten Tilburg

Na de eerste bijeenkomst ter oprichting van een Kritische Studentengroep in Tilburg volgt nu een tweede bijeenkomst op woensdag 28 november om 20.00 uur in de Hall of Fame.  Er zal dan met studenten en activisten verder gesproken worden over het verder ontwikkelen van het open collectief, het direct democratisch organiseren en de manier waarop we actie moeten gaan voeren om onze stem kenbaar maken.

Lees verder de oproep van de initiatiefnemers:

Onderwijs voor iedereen, ongeacht de sociaaleconomische positie van jezelf of van je ouders, is steeds meer een uitzondering. Onderwijs is de speelbal geworden van de Staat, en onder het nom van “crisis” blijft er maar bezuinigd worden in het Onderwijs. En ondanks dat blijven ze maar mooie praatjes houden over de versteviging van de Nederlandse kenniseconomie, en het belang van onderwijs. De Staat geeft vaker en vaker maar blijk, in overeenstemming met de Europese afspraken, dat onderwijs een privilege moet zijn. Waarbij het niet meer vrij is om voor ieder van Hoger Onderwijs te genieten. De rechten als studenten worden langzaamaan van ons afgepakt, en zodra een extreem voorstel zoals de langstudeerboete wordt teruggetrokken spreken studenten van winst. Welke winst?

De komst van het “sociaal leenstelsel”, wat ervoor in de plaats komt ,beschouwen wij niet als winst. De loop van het hoger onderwijs is duidelijk een van privilege. Het pad tot ontwikkeling en verrijking is op korte termijn niet meer weggelegd voor iedereen. Er zijn nu al vele die het hoger onderwijs niet ingaan omdat het zogenaamd sociaal leenstelsel eraan zit te komen. Dan verdwijnt de studiefinanciering, je OV en al het andere dat studeren mogelijk maakte. In plaats daarvan krijg je de mogelijkheid om jezelf in de schulden te steken. Dit zijn maar een enkeling van de vele problemen die uitlopen door de Bolognaverklaring van de landen binnen de Europese Unie. Onder de rookwolk van een homogeen Hoger Onderwijs in Europa, is het terugdringen van de arbeidersklasse uit het hoger Onderwijs hetgeen dat zich erdoor openbaart[1] Die homogeniteit en de verdere doorloop van die Verklaring uit zich door verdere inmenging van het bedrijfsleven op Hoge Scholen en Universiteiten, waarbij er zelfs gekozen wordt om opleiding aan te bieden die enkel aansluiting hebben op de particulieren investeerder. Ook onderzoek wordt gefinancierd door bedrijven, en gestimuleerd om tot resultaten te komen die gunstig voor het bedrijf zijn[2]. De vrije onderzoek, het empirische onderzoek om tot nieuwe ontdekking te komen is nu aan het verdwijnen.

Scholen zijn er niet meer als verrijking, of zelfontplooiing. Nee, het gaat nu maar om directe aansluiting met het bedrijfsleven of in ieder geval om direct een productieve burger van sociaal rechtstaat te spelen door direct te gaan werken, als er al werk is.

Als studenten moeten we dit niet meer langer pikken. Staat en het bedrijfsleven moeten zich niet mengen in het Onderwijs, en zeker geen restricties opleggen en maatregelen nemen die het Hoger Onderwijs belemmeren voor vele studenten nu en in de toekomst.  Met dat in het achterhoofd willen wij de Tilburgse studenten graag uitnodigen voor de bijeenkomst aangaande de oprichting van een studentenvakbond: Kritische Studenten Tilburg. Onze stem als individu is aanwezig, maar als studentenbeweging kunnen we standvastig optreden en onze grens duidelijk trekken. Genoeg is genoeg, het Onderwijs moet niet langer een speelbal zijn van de Staat.

Wij nodigen hierbij dan ook alle studenten uit om te komen naar de vergadering van Kritische Studenten Tilburg in de Hall of Fame op woensdag 28 november 2012 om 20:00 uur.

Leave a Reply