Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

60 jaar ontwikkelingssamenwerking heeft inderdaad minder opgeleverd dan men had gehoopt, maar dat wil niet zeggen dat er dan maar mee gestopt moet worden. Ontwikkelingssamenwerking is maar een klein deel van de economische activiteiten in een ontwikkelingsland en haar succes of falen onlosmakelijk verbonden met de context van economische mondialisering, vrijhandel en ongelijke machtsverhoudingen. Om deze reden is dit debat tweeledig.

Ontwikkelingssamenwerking staat de laatste jaren onder grote druk. Verwachtingen kunnen niet worden nagekomen, wat heeft geleid tot kritiek vanuit de politiek, de ontwikkelingslanden en vanuit de ontwikkelingsorganisaties zelf. Tijdens dit debat kijken we eerst naar de kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking: Waar gaat het mis, maar vooral ook, wat werkt wel? Ten tweede gaan we kritisch kijken naar de mondiale systemische oorzaken van armoede, die ontwikkelingssamenwerking in eerste instantie nodig maken. Denk hierbij aan de netto kapitaalvlucht vanuit ontwikkelingslanden naar rijke landen, de brain drain, of internationale politieke machtsverhoudingen, en hoe deze ontwikkeling tegen houden.

Activisten, NGO’s en wetenschappers geven hun visie. Kom dus luisteren en geef je mening!

Sprekers

XminY Solidariteitsfonds
(naam v.d. spreker wordt nog bekend gemaakt)
Monique Kremer
WRR Lid van projectgroep Ontwikkelingssamenwerking.
meer sprekers volgen…

Leave a Reply