Onderwijs, neoliberalisme en verzet van Chili tot Quebec

Onderwijs, neoliberalisme en verzet van Chili tot Quebec

Kritische Studenten uit Utrecht en Nijmegen gaan in op de achtergrond en gevolgen van de neoliberale transformatie van het onderwijs, en laten met voorbeelden uit het buitenland zien dat effectief verzet mogelijk is.

Neoliberale hervormingen in het onderwijs zijn wereldwijd al decennia aan de gang. Nederland loopt wat dit betreft op veel vlakken voorop. Sinds de crisis zijn de hervormingen als een stoomtrein door het onderwijslandschap heen geraasd. Onderwijsinstellingen worden beetje bij beetje ontdaan van hun kernwaarden en omgevormd tot bedrijven die student-consumenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Waar komt dit beleid precies vandaan? En wat zijn de gevolgen voor studenten, docenten, en medewerkers?Om weerstand te kunnen bieden tegen dit beleid moeten we erkennen dat het onderdeel is van een breder neoliberaal project. Als zodanig zullen we dan ook brede coalities moeten aangaan om dit beleid in het onderwijs en daarbuiten tegen te houden. Succesvolle studentenbewegingen van Chili tot Quebec hebben aangetoond dat er effectief verzet kan ontstaan door coalities te vormen met andere slachtoffers van het neoliberalisme. Wat kunnen we van deze voorbeelden leren, en hoe zouden we in Nederland een tegenbeweging kunnen opbouwen die niet alleen het neoliberaal beleid kan terugdraaien, maar ook haar eigen ideeën kan formuleren en doordrukken?
De rest van het programma voor de Zaterdag 13 oktober | Klinker | Van Broeckhuysenstraat 46 | Nijmegen | 10:00u-22:30u

24 uur van de Nijmeegse geschiedenis II

  • 10:00 u. Arm/rijk ontbijt i.s.m. Straatmensen voor Straatmensen in de Klinker en bibliotheek De Mariënburg, met de top 25 arm/rijk songs.
  • 12:00 u. Debat: de geschiedenis van crisis en verzet, ingeleid door Kees Stad.
  • 13:00 u. Stadswandeling met Doorbraak over de kloof tussen arm en rijk.
  • 15:00 u. Lezing: onderwijs, neoliberalisme en verzet van Chili tot Quebec, door Kritische Studenten Utrecht.
  • 16:00 u. Socratisch gesprek: hoe lang houden we nog Arm en Rijk?
  • 18:30 u. 3-gangen maaltijd met een Arm Rijk-smaakje, rijkelijk gelardeerd met gedichten van Clem Bongers.
  • 21.00 u. Voordracht met discussie over de relatie tussen genetische modificatie en het thema ‘Árm en Rijk’, door ASEED.

Leave a Reply