Minder werken, meer welvaart?

Minder werken, meer welvaart?

De laatste eeuwen is de productiviteit van de mens enorm toegenomen, waardoor we ons inmiddels de productie van luxe-goederen kunnen veroorloven. We hadden de productiviteitsstijging ook kunnen vertalen naar een grotere toename van vrije tijd volgens meerdere economen. Minder werken zou ons mogelijk meer welvaart opleveren en bovendien milieuvriendelijker zijn. Toch staat op de huidige politieke agenda eerder de verhoging van de pensioenleeftijd dan het terugdringen van de arbeidsduur. Onze sprekers behandelen deze kwesties deze avond in een open paneldiscussie.

Het gemiddeld aantal werkuren per persoon is in de twintigste eeuw drastisch gedaald dankzij moderne technologieen en een productiviteitsstijging. De achturige werkdag is de norm geworden, en we namen op onze 65e pensioen. Maar in de context van de vergrijzing en de economische crisis antwoorden sommigen dat we weer meer moeten werken om deze problemen het hoofd te bieden. Europa discussieert over een pensioensleeftijdverhoging, overwerken is de norm geworden en er zijn plannen de wettelijke arbeidsduur te verhogen.

Tegelijkertijd pleiten sommige denktanks en economen juist voor een kortere werkweek. Als we het werk beter verdelen, inkomensongelijkheid verkleinen en vrije tijd verkiezen boven consumptie, zouden we een hogere welvaart kunnen bereiken met minder werk (Nederland is hierbij trouwens niet het slechtste voorbeeld: we hebben een van de laagste percentages werknemers die meer dan 48 uur/week werken ter wereld). Het zou bovendien milieu- en klimaatvriendelijker zijn.

Waarom heeft de productiviteitsstijging zich niet vertaald in een grotere toename van vrije tijd? Zou een verkorting van de arbeidsduur de welvaart vergroten? Is het realistisch om te streven naar korte werktijden in tijden van vergrijzing en crises? Onze sprekers behandelen deze kwesties deze avond in een open paneldiscussie.

Nodig je vrienden uit met de Facebook Event van dit debat

Sprekers

Martijn van der Linden
Econoom, Platform Duurzame en Solidaire Economie
Loek Groot
Utrecht School of Economics

http://www.facebook.com/event.php?eid=205366742838614

Achtergrondliteratuur

Leave a Reply