Migratie en Illegaliteit

Migratie en Illegaliteit

Deze infoavond, georganiseerd door KSU/Basta! en Intercultureel theehuis, staat in het teken van migratie en illegaliteit in Nederland, en wat we tegen dit onmenselijke beleid kunnen doen.

Meld je aan op Facebook, en nodig je vrienden uit! We worden overrompeld met zogenaamde problemen met ‘allochtonen’ en illegalen in Nederland. Tegelijkertijd wordt hiervan economisch veel gebruik van gemaakt. Bedrijven profiteren van deze goedkope arbeidskrachten en de concurrentiepositie van de ‘autochtone’ arbeider verslechtert.

Toch gebruikt de politiek, mede door de huidige economische crisis, deze ontwikkelingen om verdeeldheid te zaaien tussen ‘Nederlanders’ en de ‘rest’. Inhumane praktijken, zoals het terugsturen van kinderen die hun hele jeugd in Nederland hebben doorgebracht en het opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen in gevangenissen, als gewoon beschouwd. Activisten, en deskundigen vertellen over de huidige stand van zaken en wat we er aan kunnen veranderen.

Na de discussie zal er een borrel met hapjes zijn, met als afsluiting van de avond een band in de werfkelder georganiseerd door het Intercultureel Theehuis.

Sprekers:

  • Izabela Muchowska, werkzaam bij als consulent voor de FNV, zal spreken over de situatie van Poolse arbeids-migranten in Nederland.
  • Margreet Jenezon, van STIL. is een solidariteitsorganisatie voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, mensen in (asiel)procedure en migranten zonder papieren die hulp nodig hebben.
  • Hanka Mongard, FairWork. FairWork zet zich in om moderne slavernij in Nederland te voorkomen en bestrijden. Zodat er op de lange termijn geen slachtoffers meer zullen zijn.

Programma:

  • 19.00 Inloop
  • 19.30 Basta! info-avond: Migratie en Illegaliteit
  • 21.00 Borrel met hapjes
  • 21.30 Muziek Intercultureel Theehuis

Leave a Reply