How To Make Food Together

How To Make Food Together

Een ontmoeting met twee Utrechtse voedselinitiatieven: coöperatieve biologische winkel Rio de Bio en voedselcollectief VOKO Utrecht. Deze initiatieven houden zich ieder op hun eigen manier bezig met alternatieve vormen van voedselproductie en distributie. Wat doen ze precies, hoe doen ze dat en waarom zijn ze dat zo gaan doen?

Kom langs om samen met ervaringsdeskundigen kennis en ideeën uit te wisselen over hoe een sterke, lokale voedselgemeenschap in Utrecht eruit zou kunnen zien.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de serie How To Get Together, een serie ontmoetingen georganiseerd door (Un)usual Business waarbij verschillende collectieve initiatieven in diverse maatschappelijke velden aan bod komen. Zo zal deze keer ‘voedsel’ centraal staan, de daaropvolgende sessie besteden we aandacht aan het thema ‘zorg’.

Over (Un)usual Business
(Un)usual Business is een enthousiaste groep commoners, dat onderzoek doet naar gemeenschapseconomieën: vormen van collectieve economische systemen. Ons werk heeft als doel om kennis te produceren, verzamelen en te delen over hoe collectieven en coöperatieven werken en om gelijkgestemden samen te brengen. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar beter ondersteunen. Bezoek voor meer informatie www.unusualbusiness.nl

Leave a Reply