Kaapt het Westen de Arabische Revolutie?

Kaapt het Westen de Arabische Revolutie?

Sinds het begin van de Arabische opstanden in januari 2011 in Tunesië, is geen enkel corrupt en dictatoriaal regime in de regio nog zeker van haar toekomst. Als een olievlek breiden deze opstanden zich uit in de gehele regio, van Marokko, Syrie tot aan Bahrein. Of deze revoluties zullen slagen is nog maar de vraag, maar een ding is zeker: er heeft zich een weg geopend voor een revolutionaire verandering van het Midden-Oosten, in het bijzonder in de Arabische wereld. Dit kan leiden tot fundamentele veranderingen in de verhouding tussen het Westen enerzijds en het Midden-Oosten anderzijds.

Maar zoals elke opstand in de geschiedenis is het erg moeilijk om de uitkomst ervan te voorspellen. De complexiteit van de opstanden in de Arabische wereld vraagt om meer dan enkel datgene welk we voorgeschoteld krijgen door de media. Aan de ene kant blijft het een feit dat voor decennia lang de Westerse wereld veel van deze corrupte en dictatoriale regimes heeft gesteund door middel van wapens, geld en politiek advies. Aan de andere kant lijkt dezelfde Westerse wereld nu de opstandelingen bij te staan. Dit is op zijn minst merkwaardig. Wat is de motivatie voor landen als Nederland om de opstandelingen te steunen in hun strijd tegen hetzelfde regime welk zij voor decennia lang hebben gesteund of veroordeeld? Zijn deze opstanden in staat om fundamentele veranderingen teweeg te brengen? En is daarvoor een kritische houding ten opzichte van het Westen een vereiste welk deze veranderingen decennia lang heeft tegengewerkt? Is de Westerse wereld daar bang voor en wilt men daarom de Arabische revolutie ‘kapen’?

Deze vragen zullen centraal staan tijdens het KSU Basta Debat in de Kargadoor op donderdag 16 juni. De avond zal in het teken staat van de complexe relatie tussen het Westen en de Arabische opstanden. Journalisten, Wetenschappers en activisten zullen hun visie geven op de interventies vanuit Westerse landen. Zijn de interventies te rechtvaardigen of moet het tij gekeerd worden? Kom langs, en geef je mening!

Sprekers

Peter Storm
Specialist Arabische opstanden, Blogger
Bêkes Hosiyar
Doorbraak, origineel uit Sirie

Hosiyar gaf op 1 mei een lezing over de opstanden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
Storm sprak eerder over de Arabische Lente bij AGA in Amsterdam en in het ACU in Utrecht. Hij publiceerde op de Doorbraak website twee overzichtsartikelen: “Enkele gedachten over de opstanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten” en vandaag “Arabische revoluties?

Basta! promotie film

Achtergrondliteratuur

Gerelateerde bijeenkomst

Leave a Reply