Iedereen moet toch wat inleveren?!

Iedereen moet toch wat inleveren?!

“Iedereen moet toch wat inleveren?!” deze opmerking echoot door de Nederlandse samenleving in de hedendaagse tijden van crisis. Dit Basta! debat over “The mythe van de bezuinigingen” wordt georganiseerd naar aanleiding van het huidige dominante discours in de maatschappij van de ‘noodzakelijke bezuinigingen’, die wordt uitgedragen door de huidige regering en weerklank vindt in de media en alle hoeken van de maatschappij.

Basta! wil het debat omtrent bezuinigen openen en kritisch kijken naar of deze bezuinigen wel zo onvermijdelijk zijn als wordt beweert. Zijn bezuinigingen een politieke keuze of een onvermijdelijk lot van de financiële crisis? Moeten we allemaal wat inleveren? En waarom moeten dan juist de zorg, onderwijs en cultuur inleveren en wordt er niet gekozen voor bijvoorbeeld hogere belastingen voor de rijken? Zijn er andere alternatieven om uit de crisis te komen? Sommige economen beweren namelijk dat investeren in tijden van crisis juist de oplossing is. Deze vragen zullen centraal staan tijdens dit Basta! Debat. We nodigen economen en andere experts op dit gebied uit, en daarnaast mensen die de dupe zijn van de bezuinigingen om te debatteren en hun visie te geven op de bezuinigingen. Kom ook langs en geef je mening!

Sprekers

Willem Bos
SAP, Ander Europa
Dimitris Pavlopoulos
Docent Vrije Universiteit
Sytse Koopmans
PVDA, Woordvoerder financien gemeente fractie utrecht
Jacques Peeters
Bijstandsbond

Leave a Reply