Geen Woning, Geen Kroning

Geen Woning, Geen Kroning

Getuigen van toen en anti-monarchisten van nu blikken terug op misschien wel de “grootste ordeverstoring in vredestijd in de Nederlandse geschiedenis”: de kroningsrellen van 1980. facebookevent

Misschien wel de grootste “ordeverstoring in vredestijd” in de Nederlandse geschiedenis: 30 april 1980 werd de kroning van koningin Beatrix aangegrepen om tegen leegstand en woningnood te protesteren. Amsterdam was het toneel van massale rellen waar krakers tot voetbalsupporters aan deelnamen onder de leus “geen woning, geen kroning”. Hoe verliep deze dag? Waar kwam het animo vandaan?

Getuigen van toen en anti-monarchisten van nu blikken terug op 30 april 1980 (met beeldmateriaal) en blikken vooruit op het kroningsprotest van 30 april 2013.

Sprekers:

  • Piet den Blanken, fotograaf tijdens de kroningsrellen
  • Kees Stad, getuige, activist, publicist
  • Kees Wouters, eveneens aanwezig in 1980
  • mogelijk meer..

467 thoughts on “Geen Woning, Geen Kroning

Leave a Reply