"Food Chains" & discussie over rechtvaardigheid voor landarbeiders

“Food Chains” & discussie over rechtvaardigheid voor landarbeiders

Studentenorganisatie Scholas van het International Institute of Social
Studies nodigt uit voor de vertoning van de documentaire Food Chains
over de strijd van tomatenplukkers in Florida en een discussie met
activisten over het achterliggende thema van rechtvaardigheid voor land-
en tuinarbeiders in de voedselketens. Deze activiteit steunt de campagne
voor het ondertekenen van het Fair Food Programma van de Coalition of
Immokalee Workers door supermarktketen Ahold.

11 maart: Filmvertoning ´FOOD CHAINS´ & discussie met activisten over
rechtvaardigheid voor land- en tuinarbeiders
Plaats: Aula B, International Institute of Social Studies, Kortenaerkade
12, 2518 AX Den Haag
Voetaal: Engels
Tijd: van 18:30 tot 20 uur
Organisatie: Scholas ISS
Bron: https://www.facebook.com/events/1389835187998102

Doe mee en steun de oproep aan Ahold Inc. (Albert Heijn) om het FAIR
FOOD programma van de Coalition of Immokalee Workers (CIW) te ondertekenen

Met deelname van:

 • Marijke Bijl, Nederlandse activist die werkt met migranten zonder
  verblijfspapieren, waaronder tuinarbeiders in het Westland.
 • Rob Bleijerveld, Nederlandse activist en blogger over de inkoopmacht
  van supermarkten en alternatieve voedselproductie en -distributie.
 • Karin Astrid Siegmann, senior docent gendereconomie en arbeidsmarkt
  bij het International Institute of Social Studies (ISS) die ondermeer
  onderzoek doet naar precaire arbeid.

fairfoodlabel
De film Food Chains ging vorig jaar in premíere tijdens het Food Film
Festival in Amsterdam en werd daarna ook vertoond op het International
Institute of Social Studies. De film belicht de strijd van
tomatenplukkers in Florida en hun organisatie Coalition of Immokalee
Workers (CIW) voor een leefbaar loon en de naleving van mensen- en
arbeidsrechten op de velden. Om de film en het achterliggende thema
onder de aandacht te brengen van studenten van ISS en andere
universiteiten in Nederland organiseert studentenorganisatie Scholas
samen met Nederlandse activisten een filmvertoning en discussie op 11
maart. We willen hiermee meer bekendheid geven aan de campagne rondom
Ahold en het Fair Food programma en meer mensen betrekken bij de komende
activiteiten. Activiteiten die op de rol staan zijn een picket-line
tijdens Ahold´s aandeelhoudersvergadering op 15 april, een open brief
aan Ahold en bijeenkomsten met deelname van vertegenwoordigers van de
Coalition of Immokalee Workers, Student Farmworker Alliance en
tuinarbeiders in Nederland.

Achtergrondinformatie over de CIW:

De Coalition of Immokalee Workers (CIW) is een belangrijke sociale
beweging in het VS die bestaat uit landarbeiders die geconfronteerd zijn
met zeer zware werkomstandigheden en met veelvuldige schendingen van
mensenrechten op de tomatenvelden in Florida. Omdat deze arbeiders,
waarvan het merendeel migrant is, erg weinig wettelijke bescherming
genieten van de Amerikaanse overheid, is hun strategie gericht op de
bedrijven die de tomaten inkopen die door hen worden geplukt. Dat doen
ze via vernieuwende publiekscampagnes in samenwerking met
studentenorganisaties, kerkelijke groepen en consumentenbonden. Ze zijn
er in geslaagd om bedrijven als Taco Bell, McDonald´s en WalMart zo ver
te krijgen om ¨fair food akkoorden¨ te ondertekenen die de werkers een
beter loon en betere arbeidsomstandigheden garanderen.

Een van de ondernemingen waar de CIW zich nu op richt is Ahold, een
holding die niet alleen eigenaar is van het Nederlandse Albert Heijn,
maar ook van een aantal supermarktketens in de VS die tomaten uit
Florida inkopen. Sinds een aantal jaren spreekt de CIW Ahold aan tijdens
de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf, maar ook door
het sturen van brieven en op andere wijze. Tot nu toe weigerde Ahold
echter steeds om een fair food akkoord af te sluiten met de CIW. Een
aantal Nederlandse activisten die de CIW hierin steunt, wil de druk op
Ahold nu opvoeren opdat de onderneming eindelijk tekent. De
aandeelhoudersvergadering van Ahold vindt plaats op 15 april in
Amsterdam en rondom deze bijeenkomst zijn een aantal activiteiten
gepland. De campagne is niet alleen bedoeld om de CIW te steunen, maar
ook om – meer in het algemeen – het ontbreken van rechtvaardigheid voor
werkers in de voedselketens onder de aandacht te brengen. Zo zijn er
´dicht bij huis´ ook gevallen bekend van slechte werk- en
leefomstandigheden voor migrantarbeiders, zoals in het tuinbouwgebied
Westland, vlakbij Den Haag.

Meer weblinks:
– Facebooksite Fair Food for Ahold
https://www.facebook.com/FairFoodforAhold
– Coalition of Immokalee Workers
http://ciw-online.org/
– Student/Farmworker Alliance
http://www.sfalliance.org/

Leave a Reply