Den Haag: steun het Ierse NEE

Den Haag: steun het Ierse NEE

Op 31 mei kunnen de Ierse kiezers zich in een referendum uitspreken over het EU-begrotingspact.

Alleen in Ierland, waar dit een grondwettelijke verplichting is, wordt dit verdrag aan de kiezers voorgelegd. De rest van de 500 miljoen inwoners van Europa hebben die kans niet. Toch is dit verdrag van grote invloed op de toekomst van Europa en haar inwoners. Het pact verplicht de Europese landen om een zeer scherp bezuinigingsbeleid door te voeren waardoor de armoede en ellende alleen maar verder toe zullen toenemen. Ook ondergraaft dit pact de democratie in Europa nog verder door ongekozen Europese bureaucraten vergaande bevoegdheden te geven over nationaal beleid en de kaders voor het beleid voor de komende jaren nu al onwrikbaar vast te leggen.

In verschillende Europese landen worden daarom acties gevoerd ter ondersteuning van het Ierse NEE. In Nederland is er opwoensdag 23 mei om 10.00 uur een manifestatie bij de Ierse Ambassade, Scheveningseweg 112, Den Haag.

Deze actie wordt georganiseerd door het Transnational Institute, Corporate Europe Observatory en het Comité Ander Europa.

Voor meer informatie over de acties in diverse Europese landen, zie de website van het Transnational Institute.

Voor een kort overzicht van het begrotingsverdrag zie het artikel op de site van Ander Europa.

Voor een uitgebreide uitleg over het ‘Europees economisch bestuur’ kunt u deze deze brochure downloaden.

Leave a Reply