Demonstratie tegen militaire interventie in Syrie

Demonstratie tegen militaire interventie in Syrie

—– ENGLISH BELOW —-

KSU steunt de oproep voor een grote demonstratie tegen buitenlandse militaire interventie in Syrië zaterdag aanstaande (31 augustus) voor het Vredespaleis in Den Haag.

“In de vroege ochtend op 21 augustus heeft een vermeende chemische aanval plaatsgevonden in de buitenwijken van Damascus, Syrië. Het is vooralsnog niet duidelijk wie de verantwoordelijkheid voor deze aanval draagt, maar de vergelijkenissen met de gebeurtenissen vooraf aan de invasie van Iraq zijn overweldigend. De reguliere media hebben zonder enig duidelijk bewijs de emoties van miljoenen mensen weten te bespelen en de aanval gebruikt in een poging mensen te overtuigen wederom een illegale en imperialistische oorlog op buitenlands grondgebied te steunen. Behalve menselijke en economische overwegingen, gezien het feit dat onze kinderen, vrienden en ouders naar het front zullen worden gestuurd en de oorlog zal worden gefinancieerd van ons geld, spelen ook morele en historische beschouwingen een belangrijke rol.

In een situatie die emotioneel zeer intens kan zijn voor hen die zich betrokken voelen of persoonlijke belangen hebben bij de toekomst van het conflict, zij het het leven van een geliefde in Syria of religieuze voorkeuren, komt het vaak voor dat mensen in een dualistische gedachtegang vervallen en het conflict in twee basiskampen verdelen. Het gebrek aan onoverkoombaar bewijs voor de daden van beide partijen laat ons in het buitenland geen andere keuze dan de situatie te blijven observeren en ons tegen Westerse imperalistische militaire interventie blijven uitspreken zonder ons aan de kant van een van de partijen te scharen.

Aanstaande zaterdag is er een demonstratie tegen een militaire interventie in Syrie met de volgende eisen:
1. Geen militaire interventie in Syrië, want dit gaat tegen internationale wetgeving in.
2. Nederland en andere westerse landen moeten in de NAVO negatief stemmen t.a.v. een militaire interventie in Syrie
3. Nederland en andere staten moeten aansporen tot vredesonderhandelingen tussen alle partijen in Syrië, daarmee moet er een einde komen aan een discours waarin al direct wordt gezegd “we moeten iets doen, we kunnen niet stilstaan dus moeten we intervenieren”

We roepen iedereen op zaterdag 31 augustus om 13 uur naar het Vredespaleis in Den Haag – het politieke en diplomatieke centrum van Nederland – te komen voor een grote demonstratie en te eisen dat buitenlandse regeringen geen militaire interventie uitvoeren in het Syrische conflict.”

—- ENGLISH TRANSLATION —-

KSU supports the call for a big demonstration against foreign military intervention in Syria coming saturday August 31st in front of the Peace Palace in The Hague.

“On the early mornings of August 21st, an alleged chemical attack took place in the outskirts of Damascus. It is still largely unclear who is responsible for this act, but the parallels with the prelude to the invasion of Iraq are astounding. Without any definite proof the Mainstream Media has conveniently manipulated the emotions of millions and used this event to galvanize the public into supporting yet another war of aggression on foreign soil. Not only there are economic and human considerations to make, for the wars will be funded with our money and it will be our children, friends and parents who will be sent to fight on the front lines, but there also are moral and historical ones.In a situation that is so emotionally intense for those involved or with a personal interest at stake, be it the life of a loved one in Syria or religious belief, it is natural to revert to a dualistic thinking and polarize the conflict between two base camps. In the absence of absolute proof on either side, those of us in foreign lands have no option but to observe the situation from afar and maintain our stance irregardless and independently of the other two positions – that of being against imperialist foreign western intervention.”

17 thoughts on “Demonstratie tegen militaire interventie in Syrie

  1. Pingback: Demonstratie tegen dreigende interventie Syrië doet ertoe | Ravotr

Leave a Reply