Demonstratie Stop Bezuinigingen. Beursplein, Amsterdam

Demonstratie Stop Bezuinigingen. Beursplein, Amsterdam

Start demonstratie: 13 uur Beursplein, Amsterdam. De demonstratie loopt via Dam, Muntplein en Waterlooplein naar de Dokwerker.

Zie ook het facebookevent en de officiële oproep

21 september demonstreert KSU mee in Amsterdam tegen de nieuwe ronde bezuinigingen – en alle afgelopen bezuinigingen – die op prinsjesdag worden aangekondigd waarmee opnieuw “de kosten van de door de banken veroorzaakte crisis” worden “afgewenteld op kwetsbare groepen in de samenleving”. Zo staat het kort en bondig in de oproep van het Comité Stop Bezuinigingen die ook door KSU gesteund wordt, samen met tientallen andere organisaties.

Want inderdaad, er liggen weer een hoop bezuinigingsplannen op tafel, waarvan de grove lijnen zijn uitgelekt: bezuinigingen in de zorg, een versobering van de AOW, een nullijn voor ambtenarensalarissen, etcetera. Alsof de topinkomens, die op miraculeuze wijze wel stijgen in deze tijd, niet wat kunnen missen. Met een gezond moreel kompas kan iedereen natuurlijk zien dat deze bezuinigingsplannen niet de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen, maar eerder andersom. Opvallens is dat steeds meer economen Rutte II om haar bezuinigingsdrift openlijk voor gek verklaren. Zo heeft Ewald Engelen het treffend over een “muur van ontkenning” die de regering opwerpt, gezien Rutte II weigert in te zien “dat het via lastenverzwaringen afwentelen van de kosten van de bancaire crisis op de burger desastreuze gevolgen heeft als op datzelfde moment een vastgoedzeepbel van ongekende proporties in het gezicht van diezelfde burger ontploft.” We beginnen inmiddels zelfs in het buitenland bekend te staan om onze suïcidale bezuinigingsdrift, mede dankzij Paul Krugman, gezaghebbend econoom, Nobelprijswinnaar, die in de New York Times hard uithaalde naar het economisch beleid van Nederland.

Het wordt ongetwijfeld een grote, linkse demonstratie in Amsterdam tegen de bezuinigingen, en we vertrouwen erop dat Wilders’ rechtse demonstratie tegen de bezuinigingen (inderdaad, het klinkt wat tegenstrijdig), die hij organiseert op dezelfde dag, enorm faalt, zoals hijzelf al lijkt te voorspellen.

Lees de oproep voor de demonstratie hieronder of op www.stopbezuinigingen.nl

_______________________________

De Oproep: Stop de Bezuinigingen!

Start demonstratie: 13 uur Beursplein, Amsterdam. De demonstratie loopt via Dam, Muntplein en Waterlooplein naar de Dokwerker.

Het kabinet Rutte-2 heeft opnieuw miljarden aan bezuinigingen aangekondigd. Er wordt bezuinigd op de (thuis)zorg en kinderopvang, de huren gaan omhoog en de lonen en uitkeringen liggen onder vuur. Bovendien nemen (jeugd)werkloosheid en armoede toe. Daarmee worden de kosten van de door de banken veroorzaakte crisis afgewenteld op kwetsbare groepen in de samenleving. Ondertussen worden bonussen, belastingontwijking en topinkomens niet aangepakt door het kabinet. Onder Rutte-1 was het resultaat hiervan dat werkelijk iedereen er op achteruit ging behalve de rijkste 10 procent van de bevolking, die werden alleen maar nog rijker.

De Nederlandse bevolking pikt dit niet langer en wendt zich nu massaal af van dit kabinet. Nog maar 18 procent heeft vertrouwen in deze VVD/PvdA-coalitie. Het is tijd om het tij te keren en te kiezen voor een progressief alternatief waarin solidariteit tussen bevolkingsgroepen voorop staat. Jong en oud, migrant, vluchteling en autochtoon, schouder aan schouder in het verzet tegen de asociale plannen van dit kabinet.

Stop de bezuinigingen, haal het geld waar het zit!

Steun van tientallen organisaties

Inmiddels ondersteunen al tal van maatschappelijke organisaties en actiegroepen de oproep voor het protest. Organisatie die ook willen ondersteunen kunnen een mail sturen naar ondersteunen@stopbezuinigingen.nl.

Tot nu toe gaven, naast Kritische Studenten Utrecht, onderstaande organisaties steun aan de oproep voor de demonstratie van 21 september in Amsterdam:

 

 • Abvakabo FNV afdeling Amsterdam
 • AntiRacismeGroep ARG Tilburg
 • ATKB (Turkse vrouwen in Amsterdam)
 • BADT (Belangenbehartiging A’damse Dak- en Thuislozen)
 • Bijstandsbond
 • Campagne Haal het geld waar het zit
 • Critical Collective
 • DIDF, vereniging van arbeiders uit Turkije
 • EMCEMO (Euro-Mediterraan Centrum Migratie)
 • FNV Bondgenoten afdeling Amsterdam
 • Grenzeloos / Borderless
 • GroenLinks Amsterdam
 • GroenLinks Amsterdam-Noord
 • Hete Herfst
 • Huurdersvereniging Amsterdam
 • Huurdersvereniging de Pijp
 • Initiatief betaalbaar wonen Amsterdam Noord
 • Internationale Socialisten
 • Komité Marokkaanse Arbeiders Amsterdam KMAA
 • Kleurrijke Stad (Eindhoven)
 • Kritische Studenten Amsterdam (KSA)
 • Landelijk Beraad Marokkanen
 • Migrant 2 migrant
 • Mouvement des MRE Democrates
 • Muurkrant Kollectief Den Bosch
 • MVVN ( Marokkaanse vrouwenvereniging Nederland)
 • Oud West tegen Bezuinigingen
 • Platform Stop Racisme en Uitsluiting
 • Platform Verontruste Ouders
 • ReINFORM, Greeks living in the Netherlands
 • SP Amsterdam
 • SP Diemen
 • SP Eindhoven
 • SP Schiedam
 • SP Tilburg
 • SP Wormerland
 • SP Zaanstreek
 • Steuncomité sociale strijd
 • Stichting OostalArm
 • Terug naar de Bossen (actiegroep gehandicapten)
 • TIYE international, Migrant & Refugee women
 • TJO (Transitie Jeugdzorg vanuit Ouderperspectief)
 • Vakbondsstrijd Vecht voor je Recht
 • Vereniging Basisinkomen
 • Webzine Solidariteit (voor strijdbare vakbeweging)

Leave a Reply