Dag van de Mensenrechten: Afbraak van Privacy

Dag van de Mensenrechten: Afbraak van Privacy

Basta organiseert in samen werking met Vrijbit naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens een Film, Informatie & Debatavond over de Afbraak van privacy! Waar leidt dat toe, waar komt dat vandaan & wat doen we er aan?

Programma

 • 19.30: Introductie – Wie organiseren deze avond en waarom op de internationale dag van de Rechten van de Mens?
 • 19.35: Inleiding – Miek Wijnberg (voorzitter van de vereniging Vrijbit)
  In Nederland gaan burgerrechten op persoonlijke vrijheid steeds verder teloor. Waarom is het behoud van privacy zo belangrijk?
 • 20.00-20.50: Documentaire Suspect Nation (Nederlands ondertiteld)
 • 20.50: pauze
 • 21.10-21.20: Ton Theunis (misdaadauteur & voormalig ambtenaar voor het ministerie van Justitie in uiteenlopende functies)
  Verregaande persoonsregistratie en -controle + alsmaar toenemende bevoegdheden van politie en Justitie + de ontwikkeling tot preventieve opsporing + de tendens naar omgekeerde bewijslast, hebben tot gevolg dat het iedere burger kan overkomen dat hij, hoewel hij zich keurig aan de wet houdt, door de overheid vervolgd en veroordeeld kan worden zonder dat hij zich daartegen kan verweren.
 • 21.25: Rian Ederveen (Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) )
  Hoe is de het als je geen aanspraak kan maken op fundamentele burgerrechten? Over de mensonwaardige positie waarin nu de illegalen van buiten de Europese gemeenschap in onze samenleving verkeren omdat ze niet over de juiste documenten beschikken of niet geloofd worden door de overheid. Een lot wat iedereen kan gaan treffen als de maatregelen, die veelal bedoeld zijn om deze mensen te weren, zich als een boemerang tegen de hele bevolking keren.

 • 21.45: Johan van Someren (journalist)
  Wat kunnen we doen om de controlewaanzin te stoppen? Schets van wat er op dit gebied in het buitenland gebeurd.
 • 22.00 Debat Panelleden gaan in gesprek met bezoekers over mogelijkheden die ieder voor zich heeft en welke plannen en strategieën erzijn om gezamenlijk in verzet te komen.
 • 22.30: Muziek van Nuestrosderechos: ‘Kom op, sta op, sta op voor je recht’ – (accoustisch)
 • 23.00: Einde programma

 

Info kramen

Op deze avond zullen informatiekramen aanwezig zijn van:

 • Vereniging Vrijbit
 • Stichting Meldpunt Misbruik Identificatieplicht
 • Actiecomite Stop Verichip
 • Steunpunt illegalen Los (landelijk) en Stil (lokaal)
 • Boekhandel de Rooie Rat
 • zeefdrukkerij Sillyscreens

Meer lezen?

Vrijbit Mede-organisator
Verenigde Naties Dag van de mensenrechten

Leave a Reply