BLOCK PEGIDA

Op zondag 8 november wil het extreem-rechtse Pegida voor de tweede keer gaan demonstreren in Utrecht. Pegida, afkomstig uit Duitsland wil nu ook voet aan de grond krijgen in Nederland om hun verwerpelijke gedachtegoed te verspreiden. ‘Laat Ze Niet Lopen’ roept op je te verzetten tegen deze extreem-rechtse demonstratie. Kom vanaf 14:00 uur naar het Neude waar Pegida hun demonstratie wil beginnen. Overstem, blokkeer en stop de racisten van Pegida! Laat Ze Niet Lopen!

Pegida is een Duitse extreem-rechtse beweging die zich voordoet als nette en bezorgde burgers. Maar de laatste keer dat Pegida demonstreerde in Utrecht bleek dit een farce te zijn. Meerdere Pegida demonstranten brachten de Hitlergroet en vielen anti-racisme activisten en omstanders aan. Ook bleek de demonstratie grotendeels te bestaan uit rechtsextremisten uit Duitsland, Vlaanderen en Polen. Het groepje Nederlandse Pegida demonstranten bestond bijna geheel uit bekende neo-nazi’s. Pegida zegt geweldloos te zijn maar creëert wel de ruimte aan gewelddadige racisten en neo-nazi’s om bijeen te komen en mensen aan te vallen.

Nu Pegida voor de tweede keer probeert voet aan de grond te krijgen in Utrecht om zo hun haat te verspreiden moet dit gestopt worden! Utrecht kent geen plek voor haat en racisme!

LaatZeNietLopen.nl, een initiatief tegen racisme, roept op om de ruimte voor het extreem-rechtse Pegida 8 november aanstaande zo klein mogelijk te maken en zelf actie te ondernemen tegen de komst van rechts-extremistische actievoerders. Fluit ze uit, overstem ze, blokkeer, laat zien dat ze niet welkom zijn! Negeren is geen optie, Pegida zal hoe dan ook aandacht krijgen en hun racistische gedachtegoed proberen te verspreiden.

-Vrijheid van meningsuiting
Door het recht op vrijheid van meningsuiting te misbruiken, creëren de rechts-extremisten een vrijplaats voor de verheerlijking van racisme en islamofobie. Die vrijheid is slechts een façade voor het intimideren van de bewoners van de stad waar zij demonstreren.

-Protest!
Bij de eerdere demonstratie van Pegida in Utrecht kwamen honderden mensen op de been om hun woede over de racistische optocht door hun straten te uiten. Soms worden deze extremisten als marginaal weggezet. Extreem-rechts blijft alleen marginaal door massaal tegengeluid te bieden en hen te overstemmen, een weerwoord te geven en een tegengeluid te laten horen. Negeren is geen optie.

Pegida wil om 14:00 verzamelen op het Neude in Utrecht, om daarna een demonstratie te lopen door de stad. Kom dus allemaal om 14:00 naar het Neude om de ruimte voor racisme en islamofobie zo klein mogelijk te maken of zoek een plek langs de route. Geen ruimte voor extreem-rechts!

Omdat de locatie van de Pegida demonstratie (net als de vorige keer) op het laatste moment nog kan veranderen is het verstandig www.laatzenietlopen.nl in de gaten te houden. Ook kan je ‘Laat Ze Niet Lopen’ volgen op Twitter en Facebook. In de aanloop naar, en op de dag van het tegenprotest voorzien wij in de laatste informatie, kaartjes van de omgeving en infostructuur.

Kom 8 november in actie en stop de opmars van extreem-rechts! Laat Ze Niet Lopen!

http://www.laatzenietlopen.nl/
https://twitter.com/Laatzenietlopen
https://www.facebook.com/events/748268721986716/

On Sunday the 8th of November extreme right wing party PEGIDA wants to demonstrate in Utrecht for the second time. Pegida, original from Germany tries to gain a foothold in the Netherlands so that they can spread their racist lies. ‘Laat Ze Niet Lopen’ which translates to ‘Don’t Let Them Walk’ calls for resistance against this extreme right wing demonstration. Come to the Neude in Utrecht at 14:00 where PEGIDA will start their demonstration. Shout, Block and Stop those racists. Don’t Let Them Walk

PEGIDA is an extreme right German movement that pretends to be nice and concerned civilians. But the last time they demonstrated in Utrecht it became clear that this wasn’t the case. Multiple protesters expressed their nazi feelings by giving the Hitler salute. They also attacked anti-racism activists and bystanders. Moreover, it turned out that most protesters of PEGIDA were right extremist from German, Vlaanderen and Poland. Het small group of Dutch protesters existed almost completely out of known Dutch neo-Nazis. PEGIDA claims to be non-violent, but simultaneously creates a space for violent racists and neo-nazis to gather and attack people.

Now they are trying this for the second time in Utrecht to spread their hatred, This must be stopped! Utrecht will stand against hatred and racism.

Let’s make the space for PEGIDA as small as possible by doing direct action against the coming of extreme right. Make noise, shout, do everything within your power to let them know that they are not welcome here. We can’t ignore them them, PEGIDA is going to get the attention the want one way or another.

Freedom of speech
By abusing the right for freedom of speech they create a place to glorify racism and islamophobia. This freedom is just a façade to intimidate the citizens of the city they will demonstrate.

Protest
At the earlier demonstration of PEGIDA in Utrecht, hundreds of people came to Utrecht to express their angry about this racist parade. Sometimes it seems that groups like this don’t even deserve our attention, however right wing extremism will only stay small and miserable if we as the people of the world keep saying that they are not welcome in our society. We can’t ignore them!

Come to the Neude on the 8th of November and block the racist, xenophobic mess that’s called PEGIDA. Just like last time the times may change at the last moment, keep updated by liking us on facebook, check our websites and follow us on twitter.

FUCK RACISM, FUCK NATIONALISM, FUCK PEGIDA. THE STREETS ARE OURS!
https://www.facebook.com/events/748268721986716/

Leave a Reply