Beyond neo-Keynesianism?

What are the different left-wing alternatives of EU-wide austerity policies and labour market reforms? Are they all neo-Keynesian in outlook (i.e. demanding massive investment to create jobs)? Or are there also more radical proposals, suggesting a different economic order? What are the differences between trade unions and do direct actions deliver results?Spreakers: Christian Scholl (University of Louvain La Neuve), Angela Wigger (RWE) and Kees Hudig (RWE). Moderation by Dimitris Pavlopoulos (RWE).

Links: facebookevent | globalinfo | CREA website
Free for students/ AUV pass, others € 5,-
Language: English

NEDERLANDS:

Protesten tegen Bezuinigingen in Europa

Het maandelijkse programma van Real World Economics bij CREA gaat dinsdag 16 april over het verzet tegen het bezuinigingsbeleid in Europa. De crisis wordt aangegrepen voor vergaande hervormingen, vooral in de landen die een beroep op de trojka hebben gedaan om ze overeind te houden als Griekenland, Portugal en Ierland. Maar ook andere Europese landen zien ongekende bezuinigingen over zich heen komen. Er wordt fel tegen geprotesteerd, en tal van netwerken hebben manifesten uitgevaardigd tegen het bezuinigingsbeleid. Wat willen de tegenstanders?

Op de RWE-avond worden de standpunten en voorstellen van de critici tegen het licht gehouden. Wat is hun alternatief? Hebben ze voorstellen voor een fundamenteel andere manier van het inrichten van de economie? Of overheerst de aloude oplossing van Keynes (investeren om banen te creëren in tijden van recessie)?

We belichten allereerst de voorstellen van een aantal internationale netwerken, zoals euromemorandum http://www.euromemo.eu/altersummit http://www.altersummit.eu/

attac http://www.attac.de/ en de Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung http://www.akg-online.org/

Vervolgens bekijken we de verschillende vakbonden en vakbondsstromingen in Europa. Zijn ze allemaal aan het polderen zoals in Nederland? Of zijn er ook bonden die fundamentele alternatieven voorstaan?

Een derde categorie die we nader bekijken zijn groepen of organisaties die (directe) actie inzetten bij crisisprotesten. Wat willen zij, en vooral wat bereiken ze daarmee.

De informatie wordt gepresenteerd door de vaste RWE-crew, met als speciale gast Christian Scholl van de universiteit van Louvain la Neuve, die zojuist het boek Two Sides of a Barricade heeft uitgebracht (http://www.sunypress.edu/p-5583-two-sides-of-a-barricade.aspx) over globaliseringsprotesten.

toegang is voor studenten gratis, anderen 5,-
De voertaal is Engels

Leave a Reply