Actievergadering: "Bouw een Studentenbeweging voor Vrij Onderwijs"

Actievergadering: “Bouw een Studentenbeweging voor Vrij Onderwijs”

Informele bijeenkomst om plannen te maken om:

* meer studenten betrekken in grass-roots organisaties;
* kennis opdoen via open bijeenkomsten, acties en zelf-educatie;
* opbouwen van netwerken voor wederzijdse steun van docenten, onderzoekers en medewerkers;
* projecten uitvoeren die laten zien hoe vrij onderwijs er in de praktijk uitziet;
* steun bieden aan lokale strijd die we kunnen winnen en deze te integreren met de bredere visie waar we voor vechten;
* ageren tegen en verstoren van ‘business as usual’, door onder meer protesten, bezettingen en burgerlijke ongehoorzaamheid;
* groepen ondersteunen die onze steun en solidariteit verdienen.

meer info: https://www.kritischestudenten.nl/campagne/onderwijs-bezuinigingen/bouw-een-studentenbeweging-voor-vrij-onderwijs/

“Al dertig jaar lang is het onderwijs doelwit van bezuinigingen en hervormingen. Het onderwijs wordt geofferd aan de goden van de economie op het altaar van de bezuinigingen. Het moment is gekomen om in opstand te komen. Het is tijd om de verkoop van onze toekomst te stoppen. Dit pamflet is een oproep aan alle studenten die het mis zien gaan, maar zich te alleen en machteloos voelen om hier iets aan te doen. Het is een oproep tot het opbouwen van een beweging. Een beweging die de bezuinigingen kan tegenhouden en haar eigen programma voor vrij onderwijs op de kaart kan zetten.

Wij zijn de generatie van wie de toekomst in gevaar gebracht wordt door de crisis van het kapitalisme. We kunnen niet verwachten dat anderen deze strijd voor ons zullen voeren. We moeten dit zelf doen. We moeten nu, samen in actie komen voor onze eigen toekomst en die van de generaties die na ons komen. We zullen onszelf organiseren. We zullen niet langer zwijgen maar de straat opgaan en al het nodige doen voor een echt vrij onderwijssysteem.”

Facebook event

Leave a Reply