2.Dh5 - Workshop studentenactivisme van Quebec naar NL

2.Dh5 – Workshop studentenactivisme van Quebec naar NL

[NL] Wat kunnen we leren van de studentenbeweging in Quebec en hoe kunnen we deze kennis omzetten in de praktijk om een effectieve campagnestrategie, studentennetwerk en actieplan op te stellen. Laten we niet langer wachten, we zullen hier de eerste stappen zetten naar een inspirerende studentenbeweging.Op 12 februari 2012 ging er een Canadese studentenstaking van start tegen het kabinet van Quebec dat het plan had opgesteld om het collegegeld geleidelijk te verhogen met $300, – per jaar tot aan 2019. In korte tijd groeide het protest enorm wat leidde tot stevige repressie en politieoptreden, een strategie met een averechts effect. Dankzij de volharding van de studenten en hun aanhoudende protest werd de verhoging van het collegegeld en het inperken van het demonstratierecht uiteindelijk geschrapt.

De Nederlandse regering heeft kort geleden een nieuwe ronde aan bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, waarbij de huidige studiefinanciering plaatsmaakt voor een leensysteem. Studenten zijn bezorgd, maar sinds 2010 zijn we er niet in geslaagd om een enorme studentenbeweging op te bouwen die genoeg druk op de regering weet uit te oefenen om de maatregelen terug te draaien. Tijd dus om actie te ondernemen.

[EN] What can we learn from the Quebec student movement, and how can we put this into practice and set up an effective campaign strategy, student network and action plan. Let’s sow the seeds for an inspiring movement today.

In February 2012, Canadian students started a student strike against the Quebec Cabinet planning to gradually raise university tuition fees with $300,- a year until 2019. In a short amount of time the protest grew enormously leading to harsh repression and police action. Due to the student’s perseverance, and constant protest, this strategy backfired, causing the fee hike, and Draconian protest repression to be cancelled.

The Dutch government has just announced a new round of austerity measurements in education, proposing to convert student allowance into a loan-system. Students are concerned, but since 2010 we haven’t been able to succeed in building up a huge student movement to force the government to reverse these measures.

www.2dh5.nl

Leave a Reply