Actie en beweging — Wat ideeën over de toekomst van de studentenbeweging in Nederland

Dat actie nodig is, lijkt ons logisch. Dat actie loont, blijkt keer op keer (zie b.v. het bericht van 20 juni op deze website over de acties in Puerto Rico). Maar wat nog lijkt te ontbreken in Nederland is het besef dat dit niet vanzelf gaat. Om de toegankelijkheid en kwaliteit van hoger onderwijs te verdedigen en te versterken, heb je een beweging nodig.


Een sterke beweging bouw je echter niet 1-2-3 op, hier in Utrecht of elders. Deze heeft een stevige basis nodig van geïnformeerde, betrokken en actiebereide studenten, docenten en medewerkers. Hier en daar een actie of demonstratie, georganiseerd vanuit een centraal kantoor is hiervoor niet genoeg. Een diverse beweging van onderop — jong en oud, universiteits, hogeschools, bachelors, masters — met eigen visies over wat goed onderwijs is en wat een rechtvaardig onderwijsstelsel betekent, is noodzakelijk. Een beweging die overtuigd genoeg is om die visies te verdedigen, niet alleen in woord maar ook in actie. Dat is wat we nodig hebben en daarom bestaat Kritische Studenten Utrecht.

1,361 thoughts on “Actie en beweging — Wat ideeën over de toekomst van de studentenbeweging in Nederland

  1. Pingback: Nieuwe Krantje Boord Augustus 2010 uit « Kritische Studenten Utrecht | 2010

  2. Pingback: Nieuwe Krantje Boord Augustus 2010 uit « Kritische Studenten Utrecht | 2010

Comments are closed.