Geschiedenis van Kritische Studenten Utrecht

De geschiedenis van KSU – Part II – Oktober 2010 tot Juni 2011

Het nieuwe academische jaar (2010) werd door KSU geopend met een nieuwe eigen krant, uitgebracht onder de naam Krantje Boord. In de krant wordt met
een kritische blik gekeken naar thema’s die voor studenten aan de universiteit en de hogeschool van belang zijn. Het doel van deze krant is om te informeren, maar vooral dialoog en actie te bevorderen. Met de oprichting van Krantje Boord probeert KSU de leegte op te vullen die het U-Blad heeft achtergelaten op de Universiteit Utrecht. Een half jaar eerder had KSU al actie gevoerd tegen de verdwijning van het U-Blad die op ondemocratische wijze werd stopgezet. Zo werd begin februari 2010 het Bestuursgebouw van de UU bezet door een groep studenten die zich tegelijkertijd hard maakten voor een stop op de landelijke bezuinigingen op onderwijs.

Naast Krantje Boord heeft KSU zich ingezet tijdens verschillende acties georganiseerd door diverse groepen mensen, o.a:

 • 08-10-2010 Kunst van het Verzet
  Een via Facebook georganiseerd protest in Den Haag tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur. Duizenden mensen hadden zich verzameld op het Malieveld.
 • 23-10-2010 Rekening Retour
  Een protest in Den Haag waar honderden mensen zich uitspraken tegen de nieuwe bezuinigingsplannen van Kabinet Rutte. Een vreedzame doch strijdvaardige demonstratie bestaande uit een gevarieerd publiek.
 • 16-11-2010 Staking TNT-postbodes
  Bij TNT werd 24 uur gestaakt waarbij 8000 TNT-ers demonstreerden voor het TNT hoofdkantoor in Den Haag tegen de reorganisatieplannen. KSU steunt de stakende TNT-ers en was bij de manifestatie onder het motto “1 wereld, 1 strijd: mensen boven winsten!”

Onderwijsbezuinigingen worden aangekondigd. Nog voordat de studentenbonden iets van zich laten horen staat KSU op staat.

 • 18-10-2010 Protest bezuinigingsplannen op de Uithof
  Studenten gingen de straat op met spandoeken op de Uithof van de Universiteit Utrecht. Met dit protest werd er aandacht gevraagd voor het desastreuze effect van Ruttes bezuinigingsplannen op het onderwijs en de rest van de samenleving. De actie was een oproep voor studenten om naar de manifestatie van Rekening Retour te gaan. De actie maakte tegelijkertijd onderdeel uit van de wereldwijde Global Wave of Action for Education die plaatsvond in oktober en november 2010.
 • 17-11-2010 Blokkade van het VVD-kantoor
  Samen met Comité SOS Amsterdam blokkeerde KSU het VVD-kantoor in Den Haag. Het protest richtte zich op de verhoging van collegegelden die het VVD voorstelde waarmee volgens KSU en Comité SOS de toegankelijkheid van onderwijs in het geding komt.
 • 23-11-2010 Open Actievergadering
  KSU wilde een campagne opstarten tegen de bezuinigingsplannen van kabinet Rutte met betrekking tot het onderwijs. Het protest in Londen die in november 50.000 studenten op de been bracht, inspireerde de KSU en anderen. Op deze dag is het Studenten Actie Comité Utrecht (SACU) opgericht, bestaande uit een diverse groep studenten die de bezuinigingen wilden stoppen.
 • 10-12-2010 SACU Studentenprotest in Utrecht, ook in Nijmegen, Wageningen en Amsterdam
  Enkele honderden studenten hebben gedemonstreerd tegen de bezuiningsplannen van kabinet Rutte. Utrecht heeft zich hiermee aangesloten bij de protesten die in meerdere steden tegelijkertijd plaatsvonden. In de overige steden liepen de aantallen demonstranten uit elkaar van honderd tot aan duizend.
 • 20-11-2010 Demonstratie Den Haag
  Ongeveer 1500 studenten protesteerden op het Plein in Den Haag tegen de kabinetsplannen om studenten die meer dan een jaar vertraging oplopen een boete op te leggen van 3000 euro. Dit plan werd deze zelfde dag besproken in de Tweede Kamer. Ook in Groningen waren er 1000 studenten de straat op gegaan.

KSU organiseert zich samen met verschillende linkse studenten groepen als Kritische Studenten Nijmegen Arnhem & Kritische Studenten Twente in het netwerk Onderwijs is een Recht.

 • 21-01-2011 Manifestatie Den Haag
  Een grootse demonstratie met 15.000 studenten op het Malieveld. Woedende studenten lieten het hier echter niet bij zitten want in het hele centrum van Den Haag ging het protest door tot de ME buitenproportioneel met paarden, honden en stokken de demonstranten uit elkaar sloeg.
 • 09-02-2011 Universiteits Bezetting op Drift 21
  Het gebouw van de Universiteit Utrecht op Drift 21 werd bezet door SACU vanwege de bezuinigen die werden aangekondigd door kabinet Rutte. De bezetting was onder het motto ‘Reclaim your Education’ vrij toegankelijk en iedereen werd uitgenodigd om mee te doen aan het programma van films, lezingen, debat, workshops en meer.
 • 25-02-2011 Round about Protest
  Op deze ochtend werd het Anne Frankplein in Utrecht door een groep fietsers voor 15 minuten in beslag genomen. Door voorrang te nemen tijdens het fietsen werd de rotonden bezet om daarmee mensen op te roepen om te stemmen voor de Eerste Kamer om daarmee een coalitie met gedoogsteun van de PVV onmogelijk te maken.
 • 24-03-2011 Stille Tocht voor Onderwijs
  Zaterdag 26 Maart vierde de Universiteit Utrecht haar 375e verjaardag waarbij veel geld werd gepompt in de festiviteiten. Deze gelegenheid wilden wij aangrijpen om de UU en HU te laten zien dat er andere zaken zijn dan feestvieren die aandacht nodig hebben, namelijk de onderwijsbezuinigingen.
 • 25-03-2011 Onderwijs is een Recht-demonstratie
  De bezuinigingsplannen trokken zich weinig aan van de 15.000 studenten die zich eerder in het jaar hadden verzameld op het Malieveld. Vanwege de ernst vvan de gevolgen van de bezuinigingen op het onderwijs werd er deze dag nog een demonstratie gehouden. Iedereen heeft recht op onderwijs. De dag ervoor werd er als aankondiging voor deze demonstratie een spandoekenactie gehouden in Den Haag, Utrecht en Amsterdam.
 • 12-04-2011 Studentenprotest Den Haag
  Zo’n 200 studenten protesteerden opnieuw op het Plein in Den Haag tegen de bezuinigingen van kabinet Rutte in het onderwijs. Na de demonstratie van 25 maart, en de manifestatie van 21 januari, werd er opnieuw duidelijk gemaakt dat we het afbraakbeleid niet pikken. De organisatie verklaarde zich ook solidair met de acties in het openbaar vervoer van 13 april.

Andere acties in het voorjaar van 2011 waren:

 • 01-05-2011 Dag van de Arbeid
  Overal in de wereld werden er op deze dag demonstraties gehouden, enerzijds om te vieren wat men d.m.v. arbeidsstrijd heeft bereikt (8-urige werkdag, afschaffing kinderarbeid etc.) en anderzijds om aandacht te vragen voor de vele problemen in de wereld welk een sociale oplossing vereisen, zoals de asociale bezuinigingen op onderwijs, gezondheidszorg en het openbaar vervoer, de sloop van sociale huurwoningen etc. Ook in Utrecht was een demonstratie en natuurlijk was KSU erbij. Deze demonstratie werd met buitenpropotioneel politiegeweld beantwoord.
 • 12-05-2011 Demonstratie tegen politiegeweld
  Een demonstratie tegen het buitenproportionele optreden van de politie op de 1 mei-demo’s in Rotterdam en Nijmegen een jaar eerder en het politiegeweld de demo 1 mei 2011 in Utrecht. Demonstratierecht is een burgerrecht!
 • 09-04-2011 UCU Festival Protest
  KSU protesteerde tegen het militarisme en het Nederlands leger op deze dag waar veteranen gehuldigd werden op universitair terrein. Het festival dat voor de ex-soldaten gehouden werd, werd gefinancierd door de Universiteit Utrecht.

 

Naast directe acties houdt KSU zich ook bezig met debatten, lezingen, workshops en benifieten geven. Daarbij niet te vergeten heeft KSU een cursus aan de UU georganiseerd, een kort overzicht:

 • 10-01-2011 KSU in Café Alarm
  Tijdens dit Politiek Café Alarm! is Kritische Studenten Utrecht ingegaan op de context van de bezuinigingen en hervormingen in het onderwijs. Er werd een overzicht gegeven van het verzet dat hiertegen plaatsvindt in Nederland en elders. Afsluitend vond er een open discussie plaats over strategieën en tactieken om te strijden voor vrij onderwijs en tegen sociale afbraak.
 • 01-02-2011 Course ‘How does the University Work?’
  Een interdisciplinaire onderzoekscursus georganiseerd in samenwerking met universitaire docenten. Gedurende de cursus deed men onderzoek naar de werking van de universiteit en de redenen hierachter. Zowel studenten als niet-studenten konden deelnemen en bij afronding 7,5 ECTS krijgen.
 • 26-05-2011 Benefietfeest SACU in ACU
  Benefiet voor studenten protesten in het ACU. Een vrolijke mix van Electro, ACID met een vleugje disco. Feesten voor beter onderwijs, want de deur opbrengst van dit benefiet feest is naar het SACU gegaan.
 • 30-06-2011 This is how the University Works- an encounter
  Een presentatie van de onderzoeksresultaten van de cursus ‘How does the University Work?’. Daarbij werd er een ‘making of’ documentaire gepresenteerd en vond er een discussie plaats over de toekomst en nut van deze cursus in Utrecht en daarbuiten.
 • 01-07-2011 KSU presenteert Basta! in de Kargadoor
  Basta! is een jonge organisatie van activisten die is opgericht om het maatschappijkritisch debat in Utrecht te stimuleren. Omdat de doelen en leden van KSU en Basta! zo dicht bij elkaar liggen hebben we besloten om deze twee organisaties samen te brengen.
 • 17-08-2011 KSU op de UIT
  Tussen 11 en 3 was de KSU te vinden op de UIT-markt op de Uithof. KSU heeft zichzelf daar gepresenteerd. Er was veel te doen, een spandoekenworkshop, darten op je minst favoriete politici, Krantje Boord en ‘Linksaf in Utrecht’ meenemen en info krijgen over Basta! debat en de zelfgeorganiseerde cursus.

Tot slot kan KSU niet altijd aanwezig zijn bij elk protest dat plaatsvindt, toch onderstrepen wij het belang van een gezamenlijke strijd tegen het neoliberalisme. Daarom enkele acties waar wij ons solidair mee hebben verklaard:

 • 17-01-2011 UvA bezetting
  Tientallen studenten hadden het service en informatiecentrum van de UvA, op het Binnengasthuisterrein, bezet. Met deze actie uitten de studenten hun bezorgdheid over het beleid van het huidige kabinet. Ook riepen zij het universiteitsbestuur op om studenten én medewerkers de gelegenheid te geven zich bij de massale demonstratie op 21 januari in Den Haag aan te sluiten. KSU heeft zich achter deze actie geschaard.
 • 07-02-2011 Open Universiteit van de Toekomst
  Het verzet tegen de bezuinigingen zette voort en de UvA werd herbezet. Op de Spuistraat 210 werd de Open Universiteit Van De Toekomst verklaard. KSU steunde deze fantastische actie natuurlijk van harte.
 • 01-03-2011 Solidariteit met Grieken in hongerstaking
  KSU heeft zich solidair verklaard met de 300 Griekse migranten in Athene en Thessaloniki in hongerstaking. Deze migranten leven en werken in Griekenland voor jaren maar worden uitgesloten van de rechten die Griekse arbeiders horen te hebben.
 • 19-03-2011 Steunverklaring schoonmakers
  Deze dag is uitgeroepen tot de Nationale Dag van de Schoonmakers. Exact een jaar eerder werd de langste staking onder schoonmakers gehouden sinds 1933. Dit werd gevierd op het Jaarbeursplein.
 • 13-05-2011 Solidair met het de medewerkers van het OV
  Medewerkers van GVB in Amsterdam staakten vanwege de geplande bezuinigingen op het openbaar vervoer. Het was een afsluiter van de estafette staking welk begon in Rotterdam, daarna in Den Haag en eindigde in Amsterdam. KSU was bij de bijeenkomst van de staking en verklaarde zich solidair met de stakers en hun eisen en wees op het belang van solidariteit tussen de studenten en de werkende bevolking.
 • 23-06-2011 Solidair met de thuiszorgmedewerkers en PGB-ers;
  Thuiszorgmedewerkers van Viva! Zorggroep kwamen in actie omdat hun baas met het idee kwam om hen hetzelfde werk te laten doen voor minder salaris. Massaal gingen zij naar Den Haag om zich te vervoegen bij het gelijktijdige protest van de PGB-ers. KSU heeft zich solidair verklaart met de thuiszorgmedewerkers en PGB-ers die net als studenten worden aangevallen door het bezuinigingsbeleid van dit kabinet.

24-03-2011 Stille Tocht voor Onderwijs;
Zaterdag 26 Maart vierde de Universiteit Utrecht haar 375e verjaardag waarbij veel geld werd gepompt in de festiviteiten. Deze gelegenheid wilden wij aangrijpen om de UU en HU te laten zien dat er andere zaken zijn dan feestvieren die aandacht nodig hebben, namelijk de onderwijsbezuinigingen.