Disclaimer

De KSUwebsite fungeert als platform voor verschillende berichten of opinies vanuit kritische utrechtse studenten. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost worden behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door geheel KSU gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor de KSUwebmasters om de waarheid van de berichten te garanderen.