"UvA docenten maken zich sterk voor ‘legitieme’ bezetting van Bungehuis door Professor Protest en de UvdT"

Van de Amsterdamse Professor Protest: Meer dan 40 medewerkers van de UvA hebben vrijdag een brief naar de CvB van de Universiteit van Amsterdam gestuurd om de criminalisering van legitiem en noodzakelijk studentenprotest te veroordelen.

Amsterdam, 18 februari 2011

Betreft: Open brief aan het College van Bestuur in zake bezetting Bungehuis

Geacht College,

Afgelopen maandag hebben UvA studenten uit protest tegen de bezuinigingsplannen op hoger onderwijs het Bungehuis bezet. Het was een vreedzame en open bezetting die studenten, medewerkers, en anderen opriep om deel te nemen aan het programma van de “Universiteit van de Toekomst”.

In reactie heeft het College van Bestuur van de UvA duidelijk een kant gekozen: de bezetting werd veroordeeld omdat ze colleges zou tegenhouden, en er werd gedreigd met aangifte bij de politie. Als medewerkers en docenten aan de UvA vinden we deze opstelling van het CvB te betreuren. Het is inhoudelijk de verkeerde beslissing, en qua vorm de verkeerde manier.

Inhoudelijk dient de universiteit de gezamenlijke interesses van studenten, docenten en medewerkers te herkennen: de voorgestelde maatregelen van het huidige kabinet zijn van ongekende schaal en uiterst schadelijk voor het hoger onderwijs en het land. Protest hiertegen is wenselijk en noodzakelijk. De studenten die maandag het Bungehuis hebben bezet hebben wat dat aangaat inhoudelijk groot gelijk, evenzeer als de studenten, docenten, rectoren en leden van Colleges van Bestuur die in Den Haag demonstreerden gelijk hadden.

Ook qua vorm was de reactie van het College van Bestuur onzes inziens onnodig en buiten proportie. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de universiteit dreigt haar eigen studenten bij de politie aan te geven op het moment dat deze zich op vreedzame wijze sterk maken voor beter onderwijs.

Deze manier van reageren van het College van Bestuur baart ons zorgen over de toekomst. Te verwachten valt immers dat er de komende tijd meer protesten zullen zijn. Wij hopen uiteraard dat dergelijke protesten een vreedzaam karakter zullen houden, maar een zekere ontregeling van de gewone gang van zaken zal nu eenmaal niet te vermijden zijn. Als het College daar geen begrip voor heeft en buiten proportioneel reageert zal dat al snel leiden tot onnodige en schadelijke escalatie. Dat valt zeker te verwachten indien het College kleine ontregelingen direct met strafrechtelijke repressie dreigt te beantwoorden.

We hopen met deze brief onze zorg voldoende te hebben geuit en vragen het College om in de toekomst legitiem studentenprotest niet te criminaliseren.

Hoogachtend,

Christian Scholl namens dezen:

Manuel Aalbers

Paul Aarts

Joost Berkhout

Niko Besnier

Erik Besseling

Teun Bijvoet

Marten Boekeloo

Rik-Jan Brinkman

Christian Bröer

Jeroen Bruggeman

Laurens Buijs

Sebastian Dembski

Vincent A. de Rooij

Annette Freyberg-Inan

Marlies Glasius

Frances Gouda

Rob Hagendijk

Ivar Halfman

Michaela Hordijk

Freek Janssens

Ana Miskovska Kajevska

Lea Klarenbeek

Maria Koinova

Giselinde Kuipers

Reinoud Leenders

Flip Lindo

Paul Mepschen

C.H. Mulder

Martin Olsthoorn

Yulia Poskakukhina

Rosanne Rutten

Rachel Spronk

Rineke van Daalen

Mattijs van de Port

Anja van Heelsum

Rogier van Reekum

Lex Veldboer

Juliette Verhoeven

Jojada Verrips

Sanderien Verstappen

Mara Wesseling