Lezing André Klukhuhn — 'Geschiedenis van de universiteit'

Te gast bij onze onderzoekscursus Hoe werkt de Universiteit?

woensdag 30 maart — 19:00 uur
Boekwinkel de Rooie Rat, Oudegracht 65, Utrecht
[Facebookevent]
Tijdens deze lezing zal filosoof en publicist André Klukhuhn spreken over de geschiedenisvan de universiteit: de ontwikkeling tot 1800, de splitsing in het Duitse en Franse model en hoe dit doorwerkte in Nederland. Vervolgens zal hij ingaan op de implicaties voor de inrichting van de universiteit van nu. Na afloop is er gelegenheid voor vragen en discussie.

André Klukhuhn (wikipedia) is bekend als ‘public intellectual’, columnist en schrijver van het monumentale ‘filosofisch essay’ Alle mensen heten Janus.

Deze openbare lezing is een onderdeel van het onderzoeksproject ‘How does the university work‘, dat door een groep docenten en studenten van de UU i.s.m met het KSU georganiseerd wordt. Doel hiervan is van binnenuit te onderzoeken hoe de moderne universiteiten werken. In de komende weken zullen meer openbare lezingen en publicaties volgen. Houd de site van het KSU dus in de gaten.

__________________________________________

Meer:

  • Liever de Gifbeker: over de universiteiten en de markt – Lezing van André Klukhun, de historische achtergronden van de vermarkting van universiteiten; “In ieder geval hebben de veronderstelde noodzaak van kostenbeheersing en de — letterlijke — uitverkoop van wetenschappelijke kennis geleid tot een steeds grotere greep van overheid en bedrijfsleven, als belangrijkste financiers en afnemers, op het reilen en zeilen van het universitaire onderwijs en onderzoek naar vorm en inhoud, en is er een proces op gang gekomen dat Rudy Kousbroek met een geleende dichtregel zo treffend omschreef als de ‘zachte, schunnige verwoesting”
  • De universiteiten worden halvarinefabrieken20-05-2009, de Groene Amsterdammer, door RENÉ BOOMKENS, THOMAS VON DER DUNK, RENÉ GABRIËLS & ANDRÉ KLUKHUHN