KSU Meeting

KSU Meeting

Our meetings are open to anybody who is interested in KSU and is considering joining our collective. We are a horizontally organized collective – without leaders – open to anyone who shares our goals. We make decisions based on consensus. This ensures that the decisions we make together are broadly supported with the group. Everyone’s opinions and ideas are respected and have a place in this process. After the meeting we often go out for a drink in town.

[NL] Onze vergaderingen zijn open voor iedereen die geinteresseerd is in KSU en misschien wel met ons collectief wil meedoen. Wij zijn een horizontaal georganiseerd collectief dat open staat voor iedereen die onze doelen deelt. Onze besluitvorming is gebaseerd op het consensusmodel, wat er voor zorgt dat de gemaakte beslissingen zo breed mogelijk worden gedragen. Aan ieders mening of idee wordt zodoende een plaats geboden in dit proces. Meestal gaan we achteraf nog een biertje drinken in de stad.